Personereg 6e (eBook)


Available
  Edition: 6th Edition
 • Format: eBook
 • ISBN: 9781485119937
 • Language(s): Afrikaans
 • Extent: 270 Pages
 • Published:
 • Category: Persons & the Family, Student Titles

R487.00Personereg, wat nou die sesde uitgawe beleef, het deur die jare ’n standaardwerk oor die Suid-Afrikaanse personereg geword. Hierdie boek is vir die eerste keer in 1995 gepubliseer, net nadat Suid-Afrika ’n nuwe demokratiese bedeling aanvaar het. Die boek is ’n algemene bron oor die personereg wat ook uitgebreide verwysings bevat. Dit reflekteer die transformasie van die personereg om die waardes te weerspieël wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, met spesifi eke verwysing na die Handves van Regte, verskans word.

Die sistematiese uiteensetting en breedvoerige oorsig maak hierdie boek geskik om as ’n handboek te bruik. Dit is ook in Engels beskikbaar. Eerstejaarstudente kan verwag om die grootste voordeel uit Personereg te put indien dit saam met Law of Persons Sourcebook gebruik word.

 • Vonnisregister
 • Lys van Wette
 • Begripsomskrywing
 • Ontstaan van regsubjektiwiteit
 • Domisilie
 • Invloed van ouderdom op status
 • Kinders van ongetroude ouers
 • Diverse faktore wat status beïnvloed
 • Totnietgaan van regsubjektiwiteit
 • Indeks

 • Studente
 • Dosente
 • Navorsers
 • Biblioteke

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

Personereg, wat nou die sesde uitgawe beleef, het deur die jare ’n standaardwerk oor die Suid-Afrikaanse personereg geword. Hierdie boek is vir die eerste keer in 1995 gepubliseer, net nadat Suid-Afrika ’n nuwe demokratiese bedeling aanvaar het. Die boek is ’n algemene bron oor die personereg wat ook uitgebreide verwysings bevat. Dit reflekteer die transformasie van die personereg om die waardes te weerspieël wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, met spesifi eke verwysing na die Handves van Regte, verskans word.

Die sistematiese uiteensetting en breedvoerige oorsig maak hierdie boek geskik om as ’n handboek te bruik. Dit is ook in Engels beskikbaar. Eerstejaarstudente kan verwag om die grootste voordeel uit Personereg te put indien dit saam met Law of Persons Sourcebook gebruik word.

 • Vonnisregister
 • Lys van Wette
 • Begripsomskrywing
 • Ontstaan van regsubjektiwiteit
 • Domisilie
 • Invloed van ouderdom op status
 • Kinders van ongetroude ouers
 • Diverse faktore wat status beïnvloed
 • Totnietgaan van regsubjektiwiteit
 • Indeks

 • Studente
 • Dosente
 • Navorsers
 • Biblioteke

Leave a product review
or cancel

Related products