Inleiding tot die Sakereg


Available
  Edition: 7de Uitgawe
 • Format: Soft Cover
 • ISBN: 9781485109334
 • Language(s): Afrikaans
 • Extent: 432 Bladsye
 • Published:
 • Category: Property, Law of, Juta's Property Law Library, Student Titles

R795.00Die doel van hierdie boek is om ‘n eerste inleiding tot die sakereg vir ‘n elementêre kursus oor hierdie onderwerp te verskaf. Die Inleiding is spesifiek vir studente in so ‘n eerste kursus geskryf, en daarom is die inhoud beperk tot wat die outeurs as essensieel vir hierdie studente beskou. Vir dieselfde rede is voetnote nie gebruik nie; in ‘n inleidende kursus behoort die klem op die verstaan van basiese konsepte en beginsels te val eerder as op verdere bronne en materiaal. Daar is egter wel uitvoerig van voorbeelde uit die regspraak gebruik gemaak.

Die Inleiding poog om die sakereg in die nuwe konstitusionele konteks uiteen te sit, en daarom is enkele hoofstukke oor die konstitusionele beskerming van eiendom en grondhervorming ingesluit. Hierdie nuwe uitgawe word ook as deel van Juta se Property Law Library gepubliseer omdat die doel, van daardie reeks is om die wisselwerking tussen die gemenereg, die grondwet en regshervorming in ‘n konstitusionele stelsel te illustreer. Synde ‘n inleiding is die boek anders as die ander volumes in die reeks in die sin dat dit spesifiek op studente gerig is.

Contents not available

 • Dosente, as 'n primêre onderrig hulpmiddel vir voorgraadse studente
 • Regstudente, soos 'n hulpmiddel om bestaande lesings en handboeke

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.

Die doel van hierdie boek is om ‘n eerste inleiding tot die sakereg vir ‘n elementêre kursus oor hierdie onderwerp te verskaf. Die Inleiding is spesifiek vir studente in so ‘n eerste kursus geskryf, en daarom is die inhoud beperk tot wat die outeurs as essensieel vir hierdie studente beskou. Vir dieselfde rede is voetnote nie gebruik nie; in ‘n inleidende kursus behoort die klem op die verstaan van basiese konsepte en beginsels te val eerder as op verdere bronne en materiaal. Daar is egter wel uitvoerig van voorbeelde uit die regspraak gebruik gemaak.

Die Inleiding poog om die sakereg in die nuwe konstitusionele konteks uiteen te sit, en daarom is enkele hoofstukke oor die konstitusionele beskerming van eiendom en grondhervorming ingesluit. Hierdie nuwe uitgawe word ook as deel van Juta se Property Law Library gepubliseer omdat die doel, van daardie reeks is om die wisselwerking tussen die gemenereg, die grondwet en regshervorming in ‘n konstitusionele stelsel te illustreer. Synde ‘n inleiding is die boek anders as die ander volumes in die reeks in die sin dat dit spesifiek op studente gerig is.

Contents not available

 • Dosente, as 'n primêre onderrig hulpmiddel vir voorgraadse studente
 • Regstudente, soos 'n hulpmiddel om bestaande lesings en handboeke

This product does not have any reviews yet - be the first to write one.


Related products